ยูนิซิตี้สร้างเศรษฐีใหม่ในประเทศไทย

คุณโจ ชวิทกิม

Presidential TIPPLE  Diamond คนแรกของโลกมีรายได้มากกว่า 160 ล้านบาทต่อปี (US$5,400,000)

สูงสุดอันดับ 1ของนักธุรกิจเครือข่ายในไทย อันดับ1ของUnicityทั่วโลก และอันดับ 5ของนักธุรกิจเคริอข่ายทั่วโลก
รับ Lambogini ฟรี มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

คุณรสา คำแบน
Presidential Double Diamond หญิงคนแรกของโลก
มีรายได้มากกว่า  72 ล้านบาท ต่อปี

คุณพัฒร์ชัย เรือนสิทธิ์  Double Diamond
มีรายได้มากกว่า 72 ล้านบาท ต่อปี

คุณภาวดล นาสารีรัตน์ Diamond
มีรายได้มากกว่า 48 ล้านบาท ต่อปี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: